Ruské pohádky. Paní Měděné hory

LITÝ BRONZ. Ø 13 CM

V tak obrovské zemi jako je Rusko je velké množství různých pověr a legend týkajících se určitého místa. Například na Uralu od pradávna existovaly pozoruhodné pohádky, které jsou nezanedbatelnou součástí folklórního dědictví. Tak se i jmenují – "uralské pohádky". Na této medaili je zobrazeno mystické stvoření, ochránkyně nesčíslných pokladů – uralských klenotů – drahokamů a drahých kovů. Svá bohatství ukazuje jen lidem, kteří jsou toho opravdu hodni. Chladná kráska se odděluje od skály a mění se v bystrou ještěrku, aby se mohla podívat, co se děje ve světě lidí.

Zjistit cenu


Name:
E-mail:
Artwork name: