Praha židovská

LITÝ BRONZ. Ø 13 CM

Jedna legenda říká, že před více jak tisíci lety se zdál českému panovníkovi sen. Z nebes mu bylo přikázáno : „Přijde k tobě cizí národ.  Přijmi ho, jakoby byl tvůj. Ať žije zde.“ A tak do českých zemí přišli Židé a jejich kultura se stala také částí zdejší kultury.

Koncem 16. století žil v Praze známý renesanční vědec, hlavní rabín gotické Staronové synagogy rabi Löw, který byl ctěný v celé Evropě. Měl příležitost vést filozofickou besedu i s jedním z nejvzdělanějších panovníků – králem alchymistů Rudolfem II. Ale nejvíce se rabi Löw proslavil jako vynálezce prvního robotu – obrovského hliněného člověka, homunkula Golema. Rabi chytře vymyslel, jak ho oživovat a Golem tak mohl plnit jednoduché domácí práce.

Na této medaili jsem zobrazila rabi Löwa na pozadí židovského hřbitova, který se nachází v Praze. Tam je také pochován a na pamětní desce je napsáno jeho vážené jméno. Legendární osobnost byla reálným člověkem.

Zjistit cenu


Name:
E-mail:
Artwork name: