Bronz

«Práce s hlínou – život. Sádrová kopie – smrt. Bronzový odlitek – znovuoživení». Stanislav Kauer

Na rozdíl od monumentálního sochařství se svým obvyklým patosem a zpodobněním zevšeobecněných pojmů maskulinity, ženskosti, hrdinství, hojnosti, atd., drobné plastiky se vyznačují komorností a intimitou, ale jejich omezená velikost vůbec neznamená nedostatečné množství témat a předmětů. Díla tohoto druhu poskytují skvělou příležitost mít požitek z umění nejen v muzeích a na ulicích, ale i doma nebo v práci.

Galerie